Privacy policy

Onze privacy policy is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op persoonsgegevens die we via onze website verwerken. Doen doen we door middel van het contactformulier. Middels onderstaande Q&A informeren wij u graag over de bescherming van deze verwerking.

Contactgegevens

Wennink Klein Metaal
De Mors 36
7631 GT Ootmarsum
info@wennink-kleinmetaal.nl
www.wennink-kleinmetaal.nl 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wennink Klein Metaal verwerkt persoonsgegevens zoals NAW-gegevens, telefoonnummers en emailadressen. 

Van wie werken we persoonsgegevens?

Wij verwerken de gegevens van website bezoekers die ons contactformulier invullen via de website. 

Verantwoordelijkheid verwerking persoonsgegevens

Wennink Klein Metaal is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals is weergegeven in deze privacy policy. 

Met welk doel verwerken we persoonsgegevens?

De door u ingevulde persoonsgegevens gebruiken wij om contact met u op te nemen om uw vragen te beantwoorden, om u op de hoogte te brengen van onze producten, een offerte of aanbod voor u uit te werken. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, waaronder de belastingaangifte. 

Doordat u een contactformulier invult en verstuurt aan ons levert u vrijwillig uw persoonsgegevens aan. Met deze actie geeft u Wennink Klein Metaal automatisch toestemming voor de verwerking van deze gegevens. 

Bescherming persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons een serieuze zaak en er wordt dan ook vertrouwelijk mee omgegaan binnen ons bedrijf. We dragen zorg voor de beveiliging tegen verlies, onbevoegde toegang, misbruik en ongewenste openbaarmaking.

Duur bewaren van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Wennink Klein Metaal niet langer dan noodzakelijk bewaard. Dit is nodig om te voldoen aan de doelen waarvoor uw gegevens verzameld worden en wat wettelijk is toegestaan.

Delen met derden

Bij Wennink Klein Metaal worden uw persoonsgegevens alleen gedeeld met derden indien cruciaal voor het resultaat van de overeenkomst of wanneer er een wettelijke verplichting is.

Privacy rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat u een verzoek kunt indienen om persoonsgegevens van u naar u of door u aangewezen derden toe te sturen. Toestemming voor de gegevensverwerking kan door u worden ingetrokken of u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens waar wij over beschikken digitaal naar u of derden te sturen door een email te sturen naar info@wennink-kleinmetaal.nl

Privacy vragen of klachten

Heeft u een klacht, vragen over onze privacy policy of de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar info@wennink-kleinmetaal.nl of bel ons. Ook kan er een klacht ingediend worden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is mogelijk via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.